Crni orah / sadnice

Biljke se mogu koristiti kao podloge za cijepljenje, za sadnju radi visokokvalitetnog drveta, kao plantažni nasad te za dekoraciju vrtova i perivoja

Sadnice visine 200 - 300 cm / 150 kn / kom
Ili
Sadnice visine 150 - 200 cm / 100 kn / kom
Ili
Sadnice visine 40-60 cm cm / 40 kn / kom

Sadnice su golog korijena no moguće ih je i kontejnirati.